Press "Enter" to skip to content

การหมุนของอิเล็กตรอนโดยใช้แสง

admin 0

เทคโนโลยีควอนตัมตัวเก็บประจุแบบสปินสามารถเขียนและอ่านข้อมูลที่เข้ารหัสลงในสถานะการหมุนของอิเล็กตรอนโดยใช้แสงหรือสนามไฟฟ้าสามารถพัฒนาตัวเก็บประจุแบบหมุนได้โดยใช้ส่วนต่อประสานวัสดุขั้นสูงที่ทำจากคาร์บอนแมงกานีสออกไซด์และอิเล็กโทรดแม่เหล็กโคบอลต์ สามารถดักสถานะการหมุนของอิเล็กตรอนได้

เวลาที่ใช้ในการหมุนเพื่อสลายตัวจะเพิ่มขึ้นโดยใช้การทำงานร่วมกันระหว่างอะตอมของคาร์บอนใน buckyballs และโลหะออกไซด์ในที่ที่มีขั้วแม่เหล็กใช้อัลบาซินโครตรอนในบาร์เซโลนาซึ่งใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนในการผลิตแสงซินโครตรอนที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นโครงสร้างอะตอมของสสารและตรวจสอบคุณสมบัติของมันถูกใช้เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของการหมุนรอบตัวภายใต้แสงและการฉายรังสีไฟฟ้าภายในพันล้านภายในหนึ่งเมตรในตัวอย่าง muon เป็นอนุภาคย่อยของอะตอม