Press "Enter" to skip to content

แอฟริกาใต้ส่งหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่หวังตัดห่วงโซ่แพร่เชื้อ

admin 0

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครในแอฟริกาใต้กระจายกันตั้งศูนย์ตรวจหาเชื้อที่ทำให้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หวังตัดห่วงโซ่การแพร่เชื้อ คล้ายรูปแบบที่ใช้ได้ผลในเกาหลีใต้

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครตั้งศูนย์ตรวจหาเชื้อหน้าอาคารที่พักอาศัยในย่านโยวิลล์ที่ขึ้นชื่อเรื่องอาชญากรรม ชานเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ศูนย์ตรวจ 8 ศูนย์ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตรวจและกักโรคขนานใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามราว 10,000 คนกระจายกันไปหาประชาชนตามหมู่บ้านและเมืองต่าง ๆ หวังตัดห่วงโซ่การแพร่เชื้อ ควบคู่ไปกับการปิดเมืองนาน 21 วัน พยาบาลคนหนึ่งเผยว่า ประชาชนเต็มใจให้ตรวจหาเชื้อ ยิ่งคนมีอาการยิ่งต้องการตรวจ ชายวัย 58 ปีคนหนึ่งบอกว่า การให้เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกไม่ใช่เรื่องสนุก แต่ต้องกล้าที่จะทำ เพราะต้องการรู้ว่าตัวเองติดเชื้อหรือไม่

ก่อนหน้านี้แอฟริกาใต้ตรวจประชาชนได้เพียง 47,500 คนเศษเท่านั้น ในจำนวนนี้ 6,000 คนตรวจที่ศูนย์สาธารณสุขของรัฐ รัฐมนตรีสาธารณสุขชี้ว่า เป็นสัดส่วนที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศ 57 ล้านคน ในจำนวนนี้หลายล้านคนยังมีโรคประจำตัวอย่างวัณโรค และติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ขณะนี้สำนักงานห้องทดลองปฏิบัติการแห่งชาติมีรถตู้ตระเวนเก็บตัวอย่างประชาชนแล้ว 67 คัน เพื่อส่งให้ห้องทดลองปฏิบัติการที่มีอยู่ 10 แห่ง ห้องทดลองเหล่านี้ปกติแล้วตรวจได้วันละ 5,000 ตัวอย่าง แต่หากเพิ่มการทำงานเต็มกำลังจะตรวจได้มากถึงวันละ 30,000 ตัวอย่าง

ตำรวจและทหารแอฟริกาใต้ออกลาดตระเวนในช่วงปิดเมือง 21 วัน แต่คนในย่านโยวิลล์ไม่เชื่อฟังและยังคงออกจากบ้านมาใช้ชีวิตตามปกติ ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตา กระสุนยาง และแส้ บังคับให้กลับเข้าบ้าน แอฟริกาใต้พบผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว 1,505 คน เสียชีวิต 7 คน รัฐมนตรีสาธารณสุขเกรงว่า ตัวเลขนี้อาจเป็นเพียงสัญญาณของคลื่นลมสงบก่อนพายุใหญ่มา